Kunne du tænke dig at være valgtilforordnet til Europa-Parlamentsvalget? | Kære socialdemokrater i Allerød Den 9. juni afholdes valg til Europa-Parlamentet. Vi har derfor brug for i alt 10 tilforordnede samt 2 suppleanter (flere hvis n

Kan du ikke læse nyhedsbrevet? Se det online

 
Valglokale 0

Marts 2024

Kunne du tænke dig at være valgtilforordnet til Europa-Parlamentsvalget?

Kære socialdemokrater i Allerød

Den 9. juni afholdes valg til Europa-Parlamentet. Vi har derfor brug for i alt 10 tilforordnede samt 2 suppleanter (flere hvis nogen ønsker "skifteholdsordning", se nedenfor). 

Som det fremgår af nedenstående mail fra kommunen, skal man være over 18 år og bosat i kommunen. Man behøver ikke at være medlem af et parti. Derfor må du endelig opfordre eventuelle bekendte til at melde sig til os, hvis de skulle have interesse i jobbet. 

De fleste skal møde den 9. juni, men der er også brug for nogen den 24. maj (afstemning på plejecentre), den 4. juni (brevstemme i eget hjem) samt den 7. juni (brevstemme kontrol). 

Hvis du vil hjælpe til, bedes du melde tilbage til Grethe Munk på enten 26164711 eller på hendes mail: grethemunk@munkgrethe.dk

På forhånd tak for hjælpen

Med venlig hilsen
Niels Christian Dahl, lokalformand

Info om valgtilforordningen

I henhold til byrådets beslutning anmodes jeres partiforening om at udpege 10 personer, som kan varetage opgaver i forbindelse med afholdelse af valget – inklusive modtagelse af brevstemmer i eget hjem. Dertil 2 suppleanter der kan træde til ved. evt. afbud. Dvs. i alt 12 personer. Se venligst roller og fordeling i det vedhæftede skema – den samme person kan godt varetage flere roller, hvis det passer jer.

De personer, som udpeges, skal være fyldt 18 år og have bopæl i Allerød Kommune. De behøver ikke at være medlemmer af jeres parti, men kan være familiemedlemmer, naboer, venner eller andre som, I vurderer, kan varetage opgaven.

Før valgdagen vil alle, der er udpeget, modtage en email med nærmere information og praktiske oplysninger. Du bedes dog sikre, at de udpegede er bekendt med datoer og tidspunkter, der er forbundet med udpegningen.

 

Valgdagen

En del skal være med hele dagen og møder kl. 8.00, mens andre møder først ind umiddelbart inden optællingen påbegyndes. Alle deltager indtil stemmerne er talt op, pakket og afstemningsbogen er underskrevet af valgstyrerne. For de, som deltager hele dagen, er det en lang dag, der strækker sig over mange timer.

 

Skifteholdsordning

Der er mulighed for, at både valgstyrere og tilforordnede kan organiseres i skiftehold. Byrådet har besluttet, at de enkelte partiforeninger kan gøre brug af denne mulighed, således at to personer kan dele én plads - og honoraret deles ligeligt mellem de to personer.

Bemærk, at alle valgstyrere (hvad enten de har deltaget hele eller kun dele af valgdagen) skal være tilstede ved afslutningen af valghandlingen for at underskrive valgstedets afstemningsbog. En tilforordnet, der er blevet afløst i løbet af valgdagen, behøver derimod ikke at møde op ved afslutningen af valghandlingen, da det alene er valgstyrerene, der skal underskrive afstemningsbogen. 

Hvis I ønsker at gøre brug af skifteholdsordningen, skal I udpege to personer for hver plads, der ønskes delt, og vi beder jer sende oplysninger om begge personer. Vi vil også gerne have oplyst tidspunktet på dagen, hvor den ene afløser den anden.

 

Brevafstemning på plejecentre onsdag den 22. maj

Som en del af udpegningen, skal I udpege en tilforordnet vælger, som kan bistå ved brevafstemning på plejecentre onsdag den 22. maj fra kl. 9.00 til ca. 16.00. Sluttidspunktet afhænger af, hvor mange borgere, der ønsker at gøre brug af tilbuddet. Den som udpeges hører nærmere når tidspunktet nærmer sig.

 

Brevafstemning i eget hjem tirsdag den 4. juni

Som en del af udpegningen, skal I udpege en tilforordnet vælger, som kan bistå ved brevafstemning i borgernes egne hjem fra kl. 9.00 til ca. 16.00. Sluttidspunktet afhænger af, hvor mange borgere, der ønsker at gøre brug af tilbuddet. Den som udpeges hører nærmere når tidspunktet nærmer sig.

 

Brevstemmekontrol fredag den 7. juni 2024

To af jeres valgstyrere skal også deltage i forbindelse med kontrollen af valgstedets brevstemmer.

Brevstemmekontrollen foregår på rådhuset fredag den 7. juni kl. 14 til ca. 16.

  

Honorering

I 2014 besluttede byrådet, at de valgstyrere/tilforordnede som deltager hele valgdagen honoreres med 3 x diætsatsen for møder i op til 4 timers varighed (svarende til 1.350 kr. i 2024), mens de som alene deltager i stemmeoptællingen om aftenen eller ved brevafstemning i borgernes egne hjem honoreres med 2 x diætsatsen (900 kr. i 2024). Hvis to personer gør brug af muligheden for at dele en rolle, deles diæten tilsvarende. Deltagelse i brevstemmekontrol honoreres med 1x diætsats.